Logo khách sạn Bảo Long

Danh sách phòng

Phòng VIP View

Diện tích phòng 26m2 với đầy đủ thiết bị trang vật dụng cần thiết: Máy lạnh, ấm siêu tốc, giường

320,000 Đặt ngay

Phòng Deluxe

Diện tích phòng 22m2 với đầy đủ thiết bị trang vật dụng cần thiết: Máy lạnh, ấm siêu tốc, giường

290,000 Đặt ngay

Phòng Tiêu Chuẩn

Diện tích phòng 18m2 với đầy đủ thiết bị trang vật dụng cần thiết: Máy lạnh, ấm siêu tốc, giường

220,000 Đặt ngay

Phòng Tiêu Chuẩn 2

Diện tích phòng 18m2 với đầy đủ thiết bị trang vật dụng cần thiết: Máy lạnh, ấm siêu tốc, giường

270,000 Đặt ngay

Phòng Tiêu Chuẩn 1

Diện tích phòng 18m2 với đầy đủ thiết bị trang vật dụng cần thiết: Máy lạnh, ấm siêu tốc, giường

240,000 Đặt ngay

Phòng Deluxe

Diện tích phòng 24m2 với đầy đủ thiết bị trang vật dụng cần thiết: Máy lạnh, ấm siêu tốc, giường

320,000 Đặt ngay

Phòng VIP

Diện tích phòng 30m2 với đầy đủ thiết bị trang vật dụng cần thiết: Máy lạnh, ấm siêu tốc, giường

350,000 Đặt ngay