Logo khách sạn Bảo Long

Tin tức

Image

Customet Review Awards 2023

𝐓𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐕𝐢̀ đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥 𝐝𝐚𝐲! Hôm nay Bảo Long Hotel xin được phép Flex "Customer Review

Image

Thuê ngay 4 phòng - Sảnh cưới về tay!

𝑈̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑜̛ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑞𝑢𝑎 đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑒𝑚, 𝑐𝑜̀𝑛 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑜̛ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑎𝑛ℎ

Image

ĐÔNG ĐẾN RỒI, MÌNH CƯỚI NHAU THÔI

𝘛𝘳𝘢𝘪 𝘵𝘢̀𝘪 𝘨𝘢́𝘪 𝘴𝘢̆́𝘤, đ𝘰̂𝘪 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘓𝘢̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘹𝘰́𝘮 𝘥𝘶̛𝘰̛́𝘪 đ𝘦̣𝘱 đ𝘰̂𝘪 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘤𝘰́ 𝘢𝘪 𝘣𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘠𝘦̂𝘶 𝘯𝘩𝘢𝘶